................................................................................


ЕЛЕКТРОННИ КАСОВИ АПАРАТИ
с фискална памет и дистанционна връзка с НАП

отговарящи на всички изисквания на Наредба Н-18/2006 на МФ


CARAT LEADER - KL е фискално устройство от нова генерация с вградени Контролна лента на електронен носител (КЛЕН) и Данъчен терминал за връзка с НАП. В него са реализирани най-съвременните принципи за изграждане на електронни касови апарати. Удобен е за работа в търговски обекти, ресторанти и заведения.
Има възможност за комуникация с разнообразни периферни устройства.


 • Основни функционалности - касов апарат, фискален принтер;

 • брой артикули - до 3990, оператори - 10, департаменти - 8, стокови групи - 10, данъчни групи - до 8;

 • Наименование на артикул - до 21 символа;

 • Баркод на артикул - EAN-13, EAN-8, UPS;

 • Работа с електронна везна;

 • Вградена контролна лента на електронен носител (КЛЕН) с обем 2GB за съхранение на 26 млн. печатни реда с 38 символа/ред;

 • Комуникация с РС - за редактиране и четене на бази данни, за фискализация с регистрация в НАП, дерегистрация, промени в НАП, за сервизиране;

 • Възможни продажби в една бележка - до 250;

 • Копие на бон/фактура - до 1;

 • Поддържане на актуална справочна информация за статус на: КЛЕН, фискална памет, GSM//GPRS модул и свързаност с НАП;

 • Видове плащания: в брой, с чек, с карта, с валута, с амбалаж и комбинация от тях;

 • Графично лого на клиента - 384х96 точки (опция).


Цена: 199 лв. без ДДС    
(238,80 лв. с ДДС)


 • Захранване от адаптер с изход DC7,5V/3,2A, вход 100-240V, 50-60Hz;

 • Вградена акумулаторна батерия (опция);

 • Фискална памет - енергонезависима, с обем 2500 дневни отчета с нулиране;

 • Термопринтер със скорост на печат 65 мм/секунда;

 • Термохартия - ширина 57 мм и диаметър на ролката 40 мм;

 • Клавиатура с 29 клавиша (11 цифрови и 18 функционални);

 • Операторски дисплей с 8 хоризонтални реда, по 21 символа на ред или 128х64 точки при графичен режим;

 • Клиентски дисплей - буквено-цифров, двуредов, с 16 символа на ред;

 • Вграден GSM/GPRS модем за дистанционна свързаност с НАП;

 • Интерфейси: RS-232 - 2 бр. за комуникация с РС и електронна везна. USB за комуникация с баркод-четец или стандартна клавиатура, за управление на паричен сейф (има опции за ползване на Ethernet и SD-карта за за въвеждане на база данни).Цена: 188 лв. без ДДС    
(225,60 лв. с ДДС)

 • Захранване от адаптер с изход DC7,5V/24A, вход 100-240V, 50-60Hz, (опция - акумулаторен блок 4,8V/2Ah;

 • Фискална памет - енергонезависима FLASH памет, за съхранение на 2000 отчета по 8 данъчни групи;

 • Термопринтер: скорост на печат 77 мм в секунда, брой символи на ред - 48;

 • Дисплей операторски 10-разряден цифров (опция за клиентски дисплей);

 • Вграден часовник/календар - работоспособен 90 дни след изключване на захранването от адаптера;

 • Клавиатура - 29 клавиша (12 цифрови и 17 функционални);

 • Интерфейс RS-232C за връзка с компютър, електронна везна, баркод скенер от тип RS-232C;

 • GPRS/GSM комуникация с НАП-сървър.

CARAT MOBICA-KL е портативен електронен касов апарат с фискална памет с вградени Контролна лента на електронен носител (КЛЕН) и Данъчен терминал за връзка с НАП. Удобен е за работа в магазини, аптеки и заведения за обществено хранене. Включва се директно в електрическата мрежа (220V), а с добавяне на акумулаторен блок (опция), работата може да продължи и при отпадане на захранващото напрежение в мрежата. Малките му размери и тегло го правят особено удобен за работа в сферата на разносната търговия и услуги по домовете, пощенски и куриерски услуги, медицински услуги, щандове и сергии на открито.


 • Режими на работа: магазин, ресторант;

 • Брой артикули 2000;

 • Наименование на артикул - до 24 символа;

 • Баркод на артикул EAN-13, EAN-8;

 • Брой щандове - 10, брой оператори - 10, брой данъчни групи - 8;

 • Вид плащане: в брой, кредит, чек, карта, ваучер или купон, във валута (EUR);

 • Контролна лента КЛЕН-SD карта с обем 1GB, съхраняваща до 20 млн. реда;

 • Графично лого и рекламен текст на собственика - максимален формат 384х96 точки.


В цената на ЕКАФП са включени: фискализация, обучение и абонаментът към мобилния оператор за 1 година.
Договор за сервиз за 1 година: 36 лв.
без ДДС  (43,20 лв. с ДДС)

горе